TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HDG: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2017 (Nguồn: HSX)

Căn cứ những quy định về Công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) đã gửi Công văn số 30/CV-CTHĐ ngày 11/01/2017 đến SGDCK TP.HCM về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất như sau: STT Thông tin công bố Thời gian công bố theo Thông tư 155 Thời gian đề xuất gia hạn 1 Báo cáo tài chính hàng Quý năm 2017 Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc Quý Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc Quý 2 Báo cáo tài chính bán niên (soát xét) năm 2017 Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo tài chính soát xét 3 Báo cáo tài chính năm (kiểm toán) năm 2016 Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo tài chính kiểm toán năm Lý do : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô là một tổ chức niêm yết có quy môn lớn bao gồm 14 công ty thành viên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản. Do đặc thù của lĩnh vực xây lắp và bất động sản, việc cập nhật số liệu, chứng từ từ các công trình trải khắp các địa bàn trên cả nước vào hệ thống kế toán, báo cáo về công ty mẹ sẽ mất nhiều thời gian. Do đó, việc hoàn thành báo cáo tài chính của Hà Đô theo đúng thời hạn công số thông tin, quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC gặp một số khó khăn nhất định. Theo quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Tập đoàn và Tập đoàn phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo