TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HFX: Ngày 11/06/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2012
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
­ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
­ Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo sau
­ Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty Cổ phần XNK Thanh Hà – Đường 206 Khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên.
­ Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo