TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HIG: Đã mua lại 565.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

1.    Tên tổ chức niêm yết: Tập đoàn HIPT
2.    Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
3.    Vốn điều lệ: 186.143.360.000 đồng
4.    Mã chứng khoán giao dịch: HIG
5.    Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75.798 CP
6.    Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua lại: 1.000.000 CP
7.    Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua lại: 565.000 CP
8.    Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 640.798 CP
9.    Thời gian thực hiện: từ ngày 10/11/2010 đến ngày 09/02/2011
10.  Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Tân Việt
11.   Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: Do số lượng giao dịch cổ phiếu HIG trên thị trường thấp hơn mức kỳ vọng mà Công ty đăng ký mua trong thời hạn quy định

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo