TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HIG: Đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

1.   Tên tổ chức niêm yết: CTCP Tập đoàn HIPT
2.   Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội
3.   Vốn điều lệ: 186.143.360.000 đồng
4.   Mã chứng khoán giao dịch: HIG
5.   Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75.798 CP
6.   Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 1.000.000 CP
7.   Mục đích mua: Mua lại một phần cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ
8.   Nguồn vốn dùng để mua: Nguồn vốn thặng dư
9.   Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường
10. Ngày bắt đầu giao dịch: 10/11/2010
11. Ngày kết thúc giao dịch: 09/02/2011
12. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
13. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Tân Việt

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo