TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HIG: Đăng ký mua lại 435.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

1.    Tên tổ chức niêm yết: CTCP Tập đoàn HIPT
2.    Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
3.    Vốn điều lệ: 186.143.360.000 đồng
4.    Mã chứng khoán giao dịch: HIG
5.    Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 640.798 CP
6.    Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua lại: 435.000 CP
7.    Mục đích mua lại: Mua lại một phần cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ
8.    Nguồn vốn dùng để mua lại: thặng dư vốn cổ phần
9.    Nguyên tắc xác định giá: không vượt quá 21.000 đồng/ 1 cổ phiếu
10.  Ngày bắt đầu giao dịch: 18/02/2011
11.  Ngày kết thúc giao dịch: 11/03/2011
12.  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và / hoặc thỏa thuận trên hệ thống của HNX
13.  Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Tân Việt

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo