TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin WSS

HNX công bố thành phần rổ cổ phiếu tính chỉ số HNX 30 và chính thức vận hành HNX 30 từ 9/7/2012

HNX 30 áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float). Phần cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và theo cam kết tự nguyện, phần nắm giữ Nhà nước với tư cách cổ đông lớn, cổ phiếu liên quan đến thương hiệu, cổ phiếu nắm giữ bởi cổ đông nội bộ và người có liên quan đều không được xem là cổ phiếu tự do chuyển nhượng và không được tính vào khối lượng tham gia tính chỉ số.
 
HNX 30 sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hoá tối đa (là tỷ lệ lớn nhất mà giá trị thị trường của một cổ phiếu được tính trong tổng thể giá trị thị trường của chỉ số) phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc áp dụng tỷ trọng giới hạn vốn hóa nhằm giảm ảnh hưởng của những cổ phiếu có tỷ trọng lớn đối với chỉ số.
 
Các cổ phiếu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về thanh khoản, giá trị vốn hóa và mức độ tập trung của các nhóm ngành (số lượng chứng khoán trong mỗi nhóm ngành không vượt quá 20% số chứng khoán trong rổ). SGDCK Hà Nội áp dụng tiêu chuẩn phân ngành HaSIC (Hanoi Standard Industrial Classification) để phân ngành các doanh nghiệp niêm yết. HaSIC là chuẩn phân ngành được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn phân ngành quốc tế ISIC phiên bản 4 (ISIC ver.4).
 
Rổ chỉ số HNX 30 sẽ được xem xét định kỳ 6 tháng/lần. 25 trong số 30 cổ phiếu thành phần có giá trị thị trường điều chỉnh theo tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn duy trì trong rổ. 5 cổ phiếu còn lại có thể được thay thế dựa trên các tiêu chí xem xét duy trì được nêu trong Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số HNX 30.
 
Với mục tiêu minh bạch thông tin tới công chúng đầu tư, hàng ngày SGDCK Hà Nội sẽ công bố biến động của chỉ số trên cơ sở thời gian thực (real time), tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu thành phần, tỷ trọng vốn hóa của từng cổ phiếu thành phần và giá trị thị trường tham gia tính chỉ số có điều chỉnh theo tỷ lệ tự do chuyển nhượng. Các thay đổi khi điều chỉnh định kỳ (thay đổi về cấu phần chỉ số, tỉ lệ tự do chuyển nhượng, khối lượng lưu hành tham gia tính chỉ số) sẽ được công bố tối thiểu 7 ngày làm việc trước ngày hiệu lực. Khi có sự kiện đặc biệt xảy ra ảnh hưởng đến khối lượng cổ phiếu tính toán chỉ số, HNX sẽ thực hiện điều chỉnh dữ liệu tính toán và thông báo ít nhất 1 ngày làm việc trước ngày hiệu lực.

* File đính kèm: Mot so dac diem HNX 30.pdf ( :113 KB )
 
* File đính kèm 2: DANH SACH CO PHIEU THANH PHAN HNX 30.pdf ( :119 KB )

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05 (25/04/2024 16:21)

WSS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (16/04/2024 13:52)

WSS: Cảnh báo bảo mật thông tin (28/03/2024 16:16)

WSS: Thông báo Nghỉ tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (01/02/2024 10:49)

WSS: Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2024 (29/12/2023 14:38)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo