TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HNX (HNX): CTCP Chứng khoán Maritime rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Nguồn: HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:

+ Tên công ty: CTCP Chứng khoán Maritime

+ Tên tiếng Anh: Maritime Securities Incorporation

+ Tên viết tắt: MSI

+  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 3, tòa nhà Sky Citiy, số 88 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

+ Điện thoại :          04. 37765929             Fax: 04. 37765928        

+ Website:   www.msi.com.vn

+ Vốn điều lệ đăng ký: 300.000.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ thực góp: 300.000.000.000 đồng

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán.

+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 30.000.000 cổ phiếu

+ Lý do rút hồ sơ đăng ký niêm yết: Theo công văn số 01A/2017/CV-MSI ngày 09/1/2017 (đính kèm).

Tài liệu đính kèm
629-bn_2017-01-13_1551_1.PDF

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo