TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin WSS

HOSE: Lịch nghỉ giao dịch trong năm 2013

- Căn cứ Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-SGDHCM ngày 24/02/2012 của Tổng Giám đốc SGDC
- Căn cứ công văn số 1934/UBCK-PTTT ngày 01/06/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2013.
 
SGDCK Tp.HCM thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2013 như sau:

Sự kiện
Ngày nghỉ giao dịch
Tết Dương lịch
Thứ Ba, ngày 01/1/2013.
Tết Nguyên đán
Từ thứ Hai, ngày 11/2/2013 (Mùng 2 Tết Âm Lịch) đến hết thứ Năm, ngày 14/2/2013 (Mùng 5 Tết Âm Lịch) (riêng ngày thứ Tư 13/2/2013 và thứ Năm 14/2/2013 nghỉ bù theo Luật Lao động).
Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 Âm lịch)
Thứ Sáu, ngày 19/4/2013.
Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
Từ Thứ Ba, ngày 30/4/2013 đến hết Thứ Tư, ngày 01/5/2013.
Quốc khánh 2/9
Thứ Hai, ngày 02/9/2013.
SGDCK Tp.HCM trân trọng thông báo và đề nghị các CTCK Thành viên thông báo đến các nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch trên./.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05 (25/04/2024 16:21)

WSS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (16/04/2024 13:52)

WSS: Cảnh báo bảo mật thông tin (28/03/2024 16:16)

WSS: Thông báo Nghỉ tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (01/02/2024 10:49)

WSS: Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2024 (29/12/2023 14:38)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo