TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

HPT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/07/2012
3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số tiền dư ra từ cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hoàn nhập vào phần thặng dư vốn cổ phần.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán – Xuất nhập khẩu – Công ty CP DVCN Tin học HPT, 60 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (giờ làm việc sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 – 17h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo