TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

ICI: Nghị quyết HĐQT về việc giải quyết số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ

Phê duyệt danh sách cán bộ chủ chốt Công ty đăng ký mua bổ sung cổ phần năm 2010 cụ thể như sau:

TT
Họ và tên
Cp sở hữu
Đăng ký mua thêm
Tổng cộng
1
Đỗ Phương Thinh
52.229
52.682
104.981
2
Đàm Xuân Vũ
27.547
30.000
0
3
Trần Gia Hưng
62.179
40.000
102.179
4
Lê Thị Thu Hương
7.799
20.000
27.799
5
Giang Đức Lật
826
10.000
10.826
6
Nguyễn Văn Tuyến
16.338
10.000
26.338
7
Lương Mạnh Hùng
13.619
10.000
23.619
8
Nguyễn Tất Vỹ
23.330
0
58.530
9
Vũ Khắc Dáp
29.028
7.000
36.027
10
Đinh Văn Viện
45.234
30.000
75.234
11
Phan Hữu Nam
3.256
5.000
8.256
12
Nguyễn Hữu Bộ
0
5.000
5.000
13
Vũ Gia Cát
340
5.000
5.340
 

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo