TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Giao nhận kho vận ngoại thương

-         Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Giao nhận kho vận ngoại thương
-         Địa chỉ doanh nghiệp: 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
-         Vốn điều lệ: 268.000.000.000 đồng
-         Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.253.500 cổ phần
-         Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 58 NĐT
-         Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                               Cá nhân: 58 NĐT
-         Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 54.500 CP
-         Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                  Cá nhân: 54.500 CP
-         Thời hạn nộp phiếu đấu giá: chậm nhất vào 16h00 ngày 01/8/2012
-         Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 03/8/2012

Tin mới

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo