TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

LKW: Ngày 04/07/2012, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch

   Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cấp Nước Long Khánh
   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
   Mã chứng khoán: LKW
   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-   Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu
-   Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 25.000.000.000 đồng
   Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 04/07/2012
   Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.500 đồng/cổ phiếu

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo