TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

MAS: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng;
          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
          Mã chứng khoán:   MAS;
          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
          Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 273.029 cổ phiếu
          Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 2.730.290.000 đồng
          Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.008.816 cổ phiếu
          Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 20.088.160.000 đồng
          Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 09/12/2011.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo