TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

MAX: Thông báo hủy ĐKGD

   Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh
   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
   Mã chứng khoán: MAX
   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
   Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 7.200.000 cổ phiếu (Bảy triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
   Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá):72.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ đồng)
   Lý do hủy: Hủy tự nguyện để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2011 và Nghị quyết HĐQT số 03/2011/NQ-HĐQT ngày 01/06/2011.
   Ngày hủy đăng ký giao dịch: 17/06/2011.
   Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 16/06/2011.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo