TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

MJC: Chưa mua cổ phiếu quỹ

1.   Tên tổ chức niêm yết: CTCP Thương mại Mộc Hóa
2.   Địa chỉ trụ sở chính: 130 Bạch Đằng, Khu phố 1, Thị trấn Mộc Hóa, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An
3.   Vốn điều lệ: 15.966.200.000 đồng
4.   Mã chứng khoán giao dịch: MJC
5.   Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
6.   Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký (mua): 60.000 CP
7.   Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
8.   Mục đích (mua): Tăng số lượng cổ phiếu quỹ
9.   Nguồn vốn dùng để (mua): Thặng dư vốn cổ phần
10. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/8/2010
11. Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/11/2010
11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
12. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch: Do giá cổ phiếu cao hơn mức giá HĐQT dự kiến

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo