TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Ngày 05/04/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CZC trên thị trường UPCoM

    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Than Miền Trung – TKV
    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
    Mã chứng khoán: CZC
    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
    Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.667.900 cổ phiếu
    Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 26.679.000.000 đồng
    Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 05/04/2011

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo