TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Ngày 1/12/2010, cổ phiếu CTCP Xi măng Dầu khí 12/9 (mck: PX1), cổ phiếu thứ 107 chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM

CTCP Xi măng Dầu khí 12/9 tiền thân là công trường 66.CX. Sau năm 1976, công trường được chuyển đổi thành Nhà máy Xi măng 12/9 Nghệ An. Ngày 12/12/2003 UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định đổi tên Nhà máy Xi măng 12/9 Nghệ An thành Công ty Xi măng 12/9 Nghệ An. Và sau đó Công ty tiến hành CPH và hoạt động theo hình thức CTCP với tên gọi CTCP Xi măng Dầu khí 12/9. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 200 tỷ đồng. Trong đó, công ty có 2 cổ đông lớn là CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An nắm giữ 85,27% và Tổng CTCP Tài chính Dầu Khí Việt Nam nắm giữ 11%. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là sản xuất xi măng và chất liệu kết dính, vật liệu không nung; Khai thác đá vôi, đất sét làm nguyên liệu xi măng;… Lĩnh vực hoạt động nòng cốt của công ty là sản xuất vật liệu xây dựng, tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đá vôi, đất sét. Ngoài ra, Công ty còn mở rộng xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Định hướng của công ty là từng bước đa dạng hoá ngành nghề, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khai thác đá vôi…

Một số chỉ tiêu tài chính của DN trong giai đoạn 2008-2009 và kế hoạch năm 2010:
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
2008
2009
KH 2010
Tổng giá trị tài sản

68.370

171.104

Doanh thu thuần

44.512

51.492

54.000

Lợi nhuận sau thuế

-3.880

-2.402

1.840

Cổ tức (%/năm)

 

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo