TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Ngày 28/06/2010 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DXL của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn trên thị trường UPCoM

       Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
       Mã chứng khoán: DXL
       Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.689.000 cổ phiếu
       Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 26.890.000.000 đồng
       Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 28/06/2010
 
File đính kèm: DXL_ban CBTT.doc ( : )

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo