TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

NT2: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2012
3. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
– Nội dung xin ý kiến: Thay đổi tên gọi đối với chức danh Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc trong Điều lệ Công ty
– Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/07/2012 đến 18/08/2012
– Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại Ấp 3, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo