TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

PNJ: Xin gia CBTT các BCTC quý trong năm 2017 (Nguồn: HSX)

Ngày 15/02/2017, SGDCK TP.HCM đã nhận được công văn số 147/2017/CV-CTY ngày 14/02/2017 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) về việc xin gia CBTT các BCTC quý trong năm 2017 trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý với lý do như sau: Lý do : Căn cứ quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, công ty niêm yết phải công bố BCTC quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tuy nhiên, PNJ không thể hoàn thành việc công bố các BCTC trong thời hạn nêu trên do Công ty có 219 cửa hàng, chi nhánh trên khắp cả nước và 02 công ty con; việc tập hợp chứng từ, lập báo cáo và hợp nhất báo cáo mất nhiều thời gian. Căn cứ quy định tại Khoản 2,3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo