TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

PTP: Ngày 18/06/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2012
3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
– ­ Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 600 đồng)
– ­ Thời gian thực hiện: 10/07/2012
– ­ Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Thống kê Tài chính Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông và In bưu điện – 564 Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội từ ngày 10/07/2012.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo