TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

PX1: Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

-          Người công bố thông tin cũ: Phạm Quang Tùng
-          Người công bố thông tin mới: Đặng Đình Đồng, Phó phòng Tổ chức nhân sự. CMND: 181591006 cấp ngày 31/1/2007 tại Nghệ An.
Địa chỉ thưởng trú: Khối 6A, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383.723.333
Fax: 0383.872.354
Việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin có hiệu lực từ ngày 05/12/2010

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo