TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

SDI: Thông báo bán 151.500 cổ phiếu quỹ

 Tên tổ chức niêm yết: CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
­ Mã chứng khoán: SDI
­ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 151.500 CP
­ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 151.500 CP
­ Mục đích thực hiện giao dịch: Để cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu
­ Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/05/2012
­ Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2012
­ Nguyên tắc xác định giá: giá trên thị trường giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại thời điểm giao dịch
­ Phương thức giao dịch: Thoả thuận
­ Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH Công Thương VN

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo