TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

STS: Chính thức ĐKGD bổ sung cổ phiếu từ ngày 29/10/2010

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;
-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
-          Mã chứng khoán: STS;
-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
-          Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 686.021 cổ phiếu
-          Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 6.860.210.000 đồng 
-          Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.768.221 cổ phiếu
-          Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 27.682.210.000 đồng
-          Ngày giao dịch chính thức:.Thứ Sáu, ngày 29/10/2010

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo