TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại TCT CP Bảo hiểm SHB – Vinacomin

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN
2. Địa chỉ
Tầng 7&8, tòa nhà AC, Lô A1A, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điện thoại
(84-4) 3793 1111        Fax: (84-4) 3793 1155
4. Ngành nghề kinh doanh chính
Kinh doanh bảo hiểm gốc; Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ; Quản lý quỹ, đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật
5. Vốn điều lệ
300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá
5.940.000 (Năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn) cổ phần
7. Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
8. Loại cổ phần
Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm
10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
10. Tổ chức bán đấu giá
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
11. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
12. Điều kiện tham dự đấu giá
Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
13. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
14. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Từ 08h30 ngày 07/09/2012 đến 15h30 ngày 26/09/2012 tại các đại lý đấu giá
15. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi các nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất 16h00 ngày 01/10/2012
16. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá
– Địa điểm:
 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
– Thời gian: 08h30 ngày 03/10/2012
17. Thời gian thanh toán
Từ ngày 04/10/2012 đến ngày 12/10/2012 tại các đại lý đấu giá
18. Thông tin lưu ý về đợt bán đấu giá
Đối tác trúng giá mua cổ phần do Vinacomin thoái sẽ chỉ được nhận quyền mua cổ phiếu mà không nhận được nhận cổ tức năm 2011 do SVIC chi trả. Khi Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần SVIC do Vinacomin thoái được coi như đã đọc và chấp thuận điều khoản này và có nghĩa vụ phải thực hiện trong trường hợp trúng giá mua cổ phần

 

* File đính kèm: 2012.09.05_Cong bo thong tin SVIC.rar ( :18,253 KB )
 
* File đính kèm 2: 2012.09.05_Thong bao ban dau gia.doc ( :84 KB )

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo