TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (Nguồn: HNX)

Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung
  2. Địa chỉ: Số 26 đường Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An
  3. Điện thoại: (0383) 847901                       Fax: (0383) 534539                   
  4. Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo nghề ngắn hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản
  5. Vốn điều lệ: 45.244.310.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu ba trăm mười nghìn đồng)
  6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.216.106 cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 21.800 đồng/cổ phần
  8. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
  9. Thời gian và địa điểm đấu giá: Dự kiến ngày 23/01/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16 giờ ngày 22/12/2016.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39412626                        Fax: 04.39347818

Tài liệu đính kèm
Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo