TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sở hữu (Nguồn: HNX)

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
 3. Địa chỉ: số 65 A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 4. Điện thoại: 064.3545555                                    Fax: 064.3512121
 5. Ngành nghề kinh doanh: Đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, tàu thủy; Dịch vụ cầu cảng, bến, kho bãi; Cung cấp, cho thuê các trang thiết bị, phương tiện vận tải; …
 6. Vốn điều lệ: 594.897.870.000 đồng
 7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.479.257 cổ phần
 8. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 9. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần
 10. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định.
 11. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 21/10/2016
 12. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 16 giờ 00 ngày 16/9/2016.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9363.973; Fax: 043.9347.818

Tài liệu đính kèm
Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo