TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang (Nguồn: HNX)

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang
  2. Địa chỉ: Số 103, Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 17, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.
  3. Điện thoại: 0273822586  Fax: 0273821712
  4. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; Thu gom, xử lý rác thải không độc hại (rác thải sinh hoạt); Dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị; …
  5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 80.000.000.000 đồng
  6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.838.800 cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
  8. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.
  9. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 18/10/2016
  10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 16 giờ 00 ngày 19/9/2015.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9363.973; Fax: 043.9347.620

Tài liệu đính kèm
Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo