TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá trong năm 2017 (Nguồn: HNX)

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán, theo đó hàng năm Sở Giao dịch Chứng khoán xét duyệt các Công ty Chứng khoán làm đại lý đấu giá cho Sở.

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo đến các Công ty Chứng khoán Thành viên có nhu cầu làm đại lý đấu giá bán cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho năm 2017 gửi Công văn đăng ký ký hợp đồng khung đại lý đấu giá và Hợp đồng khung làm đại lý đấu giá (theo mẫu đính kèm) về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16h00 ngày 05/01/2017.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.941.2626 (508); Fax: 043.9347.818

Trân trọng./.        

Tài liệu đính kèm
Hop dong khung Dau Gia voi CTCK_2017.doc
Thong bao dang ky lam dai ly dau gia.pdf
Cong van dang ky ky hop dong khung dai ly dau gia.docx

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo