TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
– Địa chỉ: Tâng 4, tòa tháp A, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: hoạt động đầu tư  và mua bán sáp nhập doanh nghiệp;  hoạt động kinh doanh thương mại; hoạt động cung cấp dịch vụ tưu vấn tài chính …
– Vốn điều lệ: 313.010.600.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 20.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 7.500.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21/07/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/07/2017 đến 00 giờ ngày 31/07/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 28/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan Apax Holdings.doc
2. GCN UBCK Apax Holdings.PDF
3. Dieu le cong ty Apax Holdings 3.2017.pdf
4. Ban cao bach Apax Holdings.pdf
5. BCTC 2016 Apax Holdings.pdf
6. BCTC HN 2015 Apax Holdings.pdf
7. BCTC rieng 2015 Apax Holdings.pdf
8. NG DHDCD Apax Holdings.PDF
9. To trinh DHDCD Apax Holdings.PDF
10. CBTT so 30.pdf
11. CV 3973 cua UBCK NN.pdf
12. QD-UBCK ve viec gia han giay phep phat hanh CP.pdf
13. TK phong toa-2.pdf
Danh sach cac dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo