TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam
– Địa chỉ: Số 1 đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, …
– Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.080 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.400.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.400.000 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/02/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 09/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/03/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 16/03/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/03/2017 đến 16 giờ ngày 25/03/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 23/03/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_CTCP BDS Dau khi VN.doc
2. QD thoai von cua PVN tai PV SSG.pdf
3. CV chap thuan cua UBCKNN.pdf
4. Ban cong bo thong tin.pdf
5. BCTC kiem toan nam 2014.pdf
6. BCTC kiem toan 2015.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo