TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum
– Địa chỉ: Số 281 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
– Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Khách sạn, nhà trọ; Dịch vụ ăn uống; Cho thuê mặt bằng …
– Vốn điều lệ: 32.797.400.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.182.290 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.182.290 cổ phần

– Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (3.182.290 cổ phần)
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/05/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/06/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/06/2017 đến 16 giờ ngày 07/07/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/06/2017 đến ngày 04/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia ca lo cp_ CTCP Ben xe Kon Tum.doc
2. Quy che chao ban canh tranh CTCP Ben xe Kon Tum.doc
3. QD ve viec SCIC thoai von theo lo.pdf
4. Dieu le Ben xe Kon Tum.pdf
5. CBTT Ben xe Kon Tum.pdf
6. BCTC Kiem toan 2015.PDF
7. BCTC kiem toan 2016.pdf
Don dang ky tham gia dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo