TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
– Địa chỉ: Số 26 đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An
– Ngành nghề kinh doanh: Đào tạo nghề ngắn hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản…
– Vốn điều lệ: 45.244.310.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 21.800 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.216.106 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.216.106 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/01/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/01/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 23/01/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/01/2017 đến 16 giờ ngày 02/02/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/01/2017 đến ngày 25/01/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia ca lo co phan_CTCP DT va PT Mien Trung.doc
2. Quy che chao ban canh tranh.doc
3. CBTT CTCP Dau tu va Phat trien Mien Trung 2016.pdf
4. BCTC kiem toan 2013.pdf
5. BCTC hop nhat 2013.pdf
6. BCTC 2014.pdf
7. BCTC HN2014.pdf
8. BCTC 2015.pdf
9. DKKD CER.pdf
Don dang ky dau gia.docx
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tin mới

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo