TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
– Địa chỉ:
Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
– Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; Thiết kế, trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng trồng …
– Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.951.800 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.951.800 cổ phần

– Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán (1.951.800 cổ phần)
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 24/03/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2017 đến 16 giờ ngày 10/04/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2017 đến ngày 10/04/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia forexco.zip
2. Ban cong bo thong tin forexco.pdf
3. Dieu le forexco 2016.pdf
4. Quyet dinh ban von forexco.pdf
5. BCTC nam 2014 forexco.pdf
6. BCTC 2015 (da kiem toan) forexco.pdf
7. BCTC 6 thang 2016 forexco.pdf
Mau don dang ky dau gia.docx
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo