TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam
– Địa chỉ: Số 100 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu tổng hợp; Cho thuê nhà xưởng; Đầu tư tài chính…
– Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 12.300 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.997.274 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.997.274 cổ phần

– Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán (1.997.274 cổ phần)
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 07/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/03/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 03/04/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2017 đến 16 giờ ngày 13/04/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2017 đến ngày 11/04/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia ca lo cp_CTCP Thuong mai va Dau tu Barotex VN.doc
2. Quy che chao ban canh tranh.doc
3. QD ban von 326.SCIC.PDF
4. Dieu le Barotex.pdf
5. Ban CBTT_Barotex.pdf
6. BCTC Barotex Holdings 2014.pdf
7. BCTC Barotex 2014_HN.pdf
8. BCTC Barotex Holdings 2015.pdf
9. BCTC Barotex 2015_HN.pdf
10. BCTC Barotex Holdings 6.2016.pdf
11. BCTC Barotex 6.2016_HN.pdf
Don dang ky dau gia.docx
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo