TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Gạch men Cosevco do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
– Tên tổ chức phát hành: CTCP Gạch men Cosevco
– Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Hoà Khánh – Quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát và các sản phẩm Ceramic
– Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.178 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.690.507 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.315.000 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 29/12/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/01/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/01/2017 đến 16 giờ ngày 16/01/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/01/2017 đến ngày 13/01/2017

Tài liệu đính kèm
2. Dieu le cosevco.PDF
3. Nghi quyet thoai von, So co dong.pdf
4. Ban CBTT_CTCP Gach men Cosevco.pdf
5. Cosevco BCTC_2013.pdf
6. Cosevco BCTC_2014.PDF
7. Cosevco BCTC 2015.pdf
8. Cosevco BCTC 2016.PDF
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Phu luc 02_Mau thong bao CMCK.doc
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Gach men Cosevco.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo