TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
– Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, chế tạo thiết bị, linh kiện, cấu kiện điện tử – tin học, thiết bị viễn thông…
– Vốn điều lệ thực góp: 438.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 15.100 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 38.529.750 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 38.529.750 cổ phần
– Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (38.529.750 cổ phần).
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/04/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h
30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:
10 giờ 00 phút ngày 25/04/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/04/2017 đến
16 giờ ngày 05/05/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/04/2017 đến ngày 04/05/2017

Tài liệu đính kèm
01. Quy che chao ban canh tranh.doc
01. Quy che dau gia ca lo cp_Tong CTCP Dien tu va tin hoc Viet Nam.doc
1. QD 85 – 2016 Ban von Viettronics ngay 17-11-2016.PDF
2. Ban CBTT – Viettronics 03.2017.V2.pdf
3. DKKD Viettronics 25.11.2013 lan 4.pdf
4. Dieu-le-viettronics 06.2016.pdf
5. BCTC rieng 2016.pdf
6. BCTC – 6T 2016_HN.pdf
6. BCTC- 6T 2016_Rieng.pdf
7. BCTC 2015_ HN.pdf
7. BCTC 2015_Rieng.pdf
8. BCTC 2014_HN.PDF
8. BCTC 2014_Rieng.pdf
Don dang ky tham gia dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo