TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ đợt 47, 48, 49/2012 do Kho bạc Nhà nước phát hành tổ chức vào ngày 05/07/2012

Mã trái phiếu
Kỳ hạn
(năm)
Khối lượng
gọi thầu
(tỷ đồng)
Ngày
phát hành
Ngày
đáo hạn
Ngày, giờ
mở thầu
 
TD1214031
02
1.000
30/06/2012
30/06/2014
14h00, thứ Năm ngày 05/07/2012
 
TD1215035
03
2.000
30/06/2012
30/06/2015
TD1217039
05
2.000
30/06/2012
30/06/2017
 
Tổng cộng
 
5.000
 
 
 
Phương thức xác định kết quả
Đấu thầu đơn giá
Hình thức đấu thầu:
Kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.
Hình thức trái phiếu:
Bán ngang, thấp hơn hoặc cao hơn mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Phương thức thanh toán gốc:
Thanh toán một lần khi đến hạn.
Phương thức thanh toán lãi:
Tiền lãi thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 30/06 từ năm 2013 đến năm đáo hạn.
Hình thức bỏ phiếu
Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.
Thời hạn nộp phiếu dự thầu:
Trước 14h00 ngày 05/07/2012
Địa điểm nộp phiếu dự thầu:
Tầng 1, Sàn đấu giá Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngày công bố kết quả đấu thầu:
Ngày 05/07/2012
 
Thông tin thêm xin liên hệ:
SỞ Giao dỊch ChỨng khoán Hà NỘi
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: (04) 3 941 2626 Fax: (04) 3 934 7330
Website: www.hnx.vn

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo