TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Thông báo giá tham chiếu từ ngày 04/04/2011 của chứng khoán chưa giao dịch kể từ khi ĐKGD

– Tiếp theo thông báo về việc thực hiện Quyết định số 131/QĐ-SGDHN;
– Căn cứ theo đề xuất giá tham chiếu của cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 04/04/2011 của các tổ chức đăng ký giao dịch;
Sở GDCK Hà Nội thông báo giá tham chiếu từ ngày 04/04/2011 đối với các chứng khoán: D26, DLV, MTH, S33 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng
TT
Tổ chức ĐKGD
Mã CK
Giá tham chiếu
1
CTCP Quản lý & Xây dựng Đường bộ 26
D26
10.000
2
CTCP Du lịch Việt Nam Vitours
DLV
13.000
3
CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông
MTH
12.500
4
CTCP Mía đường 333
S33
30.000

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo