TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Thông báo hủy đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của cổ phiếu DAB của Ngân hàng TMCP Đại Á

-      Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-      Mã chứng khoán: DAB
-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-      Số lượng chứng khoán hủy đăng ký giao dịch: 100.000.000 cổ phiếu (Một trăm triệu cổ phiếu)
-      Giá trị hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 1.000.000.000.000 đồng  (Một nghìn tỷ đồng)

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo