TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Nguồn: HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Viglacera – CTCP như sau:

 

1.     Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Viglacera – CTCP

2.     Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera – Số 1 Đại lộ Thăng Long, P. Mễ trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

3.     Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 3.070.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 120.000.000 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 1.026 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 78 NĐT                       Cá nhân: 948 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 314.333.300 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 247.042.000 CP          Cá nhân: 67.291.300 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/05/2017

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/05/2017

Tin mới

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo