TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu (Nguồn: HNX)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu được tổ chức vào ngày 17/02/2017 như sau:
– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
– Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.500.000 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 46 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1
+ Cá nhân: 45
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 11.906.500 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:
46 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 11.906.500 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 23.600 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 24.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.500.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 60.000.000.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/02/2017 đến
16 giờ ngày 27/02/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 24/02/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo