TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex (Nguồn: HNX)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex được tổ chức vào ngày 24/01/2017 như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Haprosimex
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.834.700 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0
+ Cá nhân: 2
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 30.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 30.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 20.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 30.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 300.000.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 04/02/2017

Tin mới

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo