TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex (Nguồn: HNX)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex được tổ chức vào ngày 24/01/2017 như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Haprosimex
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.834.700 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0
+ Cá nhân: 2
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 30.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 30.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 20.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 30.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 300.000.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 04/02/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo