TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản (Nguồn: HNX)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản do Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP sở hữu được tổ chức vào ngày 22/12/2016 như sau:

– Tên tổ chức sở hữu: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

– Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 360.000 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 4.212.000.000 đồng/lô
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1
+ Cá nhân: 2
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1.080.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.080.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 4.213.000.000 đồng/lô
– Giá đặt mua thấp nhất: 4.212.000.000 đồng/lô
– Giá đấu thành công: 4.213.000.000 đồng/lô
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 360.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần theo lô trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 4.213.000.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 03/01/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 27/12/2016

Tin mới

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo