TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Thông báo kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành được tổ chức vào ngày 21/06/2012

STT
Nội dung
2 năm
3 năm
5 năm
1
Loại trái phiếu
Trái phiếu Chính Phủ
2
Mã trái phiếu
TD1214030
TD1215034
TD1217038
3
Ngày phát hành bổ sung
25/06/2012
15/06/2012
4
Ngày đáo hạn
15/06/2014
15/06/2015
15/06/2017
8
Mệnh giá
100.000 đồng/trái phiếu
9
Tổng khối lượng gọi thầu
1.000 tỷ đồng
2.000 tỷ đồng
2.000 tỷ đồng
10
Tổng số thành viên tham gia đấu thầu
2 thành viên
5 thành viên
4 thành viên
11
Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ
2 phiếu
5 phiếu
4 phiếu
12
Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ
600 tỷ đồng
2.200 tỷ đồng
1.200 tỷ đồng
13
Lãi suất đăng ký thấp nhất
9.20%
9.40%
9.55%
15
Lãi suất đăng ký cao nhất
10.50%
11.00%
11.50%
16
Lãi suất danh nghĩa
8.80%
9.00%
9.50%
17
Lãi suất trúng thầu
9.20%
9.40%
9.55%
18
Khối lượng trúng thầu
100 tỷ đồng
100 tỷ đồng
200 tỷ đồng
19
Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu
99.538.000.000 đồng
99.239.000.000 đồng
200.116.000.000 đồng

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo