TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Thông báo kết quả đấu thầu Trái phiếu NHCSXH do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành tổ chức vào ngày 27/06/2012

STT
Nội dung
3 năm
5 năm
1
Loại trái phiếu
Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành
2
Mã trái phiếu
VBS112055
VBS112065
3
Ngày phát hành
29/06/2012
4
Ngày đáo hạn
29/06/2015
29/06/2017
8
Mệnh giá
100.000 đồng/trái phiếu
9
Tổng khối lượng gọi thầu
1.000 tỷ đồng
1.000 tỷ đồng
10
Tổng số thành viên tham gia đấu thầu
2 thành viên
1 thành viên
11
Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ
2 phiếu
1 phiếu
12
Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ
500 tỷ đồng
300 tỷ đồng
13
Lãi suất đăng ký thấp nhất
10.87%
11.50%
15
Lãi suất đăng ký cao nhất
11.44%
11.71%
16
Lãi suất danh nghĩa
Không có
Không có
17
Lãi suất trúng thầu
Không có
Không có
18
Khối lượng trúng thầu
0 đồng
0 đồng
19
Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu
0 đồng
0 đồng

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo