TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh do TCT Dầu Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh do Tổng Công ty Dầu Việt Nam sở hữu vào ngày 12/05/2017. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 05/05/2017) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh do Tổng Công ty Dầu Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 249/QĐ-SGDHN ngày 12/04/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh do Tổng Công ty Dầu Việt Nam sở hữu vào ngày 12/05/2017.

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo