TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Thông báo v/v tính lại giá tham chiếu đối với cổ phiếu PTG trên thị trường UPCOM không có giao dịch trên 25 ngày liên tiếp

Tngày 6/8/2010 SGDCK Hà Nội xác định lại giá tham chiếu của cổ phiếu PTG. Theo đó, SGDCK Hà Nội chỉ nhận lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục và không áp dụng biên độ dao động giá đối với cổ phiếu PTG và đưa PTG ra khỏi rổ cổ phiếu tham gia tính chỉ số cho đến khi có giao dịch trở lại. Nếu trong ngày 6/8/2010, PTG không có giá thực hiện thì giá tham chiếu của PTG sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên hệ thống. SGDCKHN không nhận lệnh giao dịch thỏa thuận cho đến khi giá tham chiếu của cổ phiếu được xác định.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo