TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TNB: Thông báo đăng ký mua 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

        Tên tổ chức niêm yết: CTCP Thép Nhà Bè
        Mã chứng khoán: TNB
        Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9 CP
        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
        Mục đích thực hiện giao dịch: Mua để làm cổ phiếu quỹ
        Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Từ nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn hợp pháp khác (căn cứ BCTC 6 tháng năm 2011)
        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2011
        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/11/2011
        Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và nhỏ hơn hoặc bằng năm ngàn đồng
        Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
        Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK FPT

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo