TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TTG: Đăng ký mua 30.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

1.   Tên tổ chức niêm yết: CTCP May Thanh Trì
2.   Địa chỉ trụ sở chính: Km11 quốc lộ 1A-Thị trấn Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội
3.   Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
4.   Mã chứng khoán giao dịch: TTG
5.   Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0CP
6.   Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 30.000CP
7.   Mục đích mua: Mua lại làm cổ phiếu quỹ
8.   Nguồn vốn dùng để mua: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty
9.   Nguyên tắc xác định giá: Theo tham khảo giá giao dịch thành công trên thị trường (dự kiến không cao hơn 10.000 đồng/cổ phần)
10. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 5/5/2010 đến ngày 4/8/2010
11. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo